Vems rätt till vad?

Alltså.. Regeringen, you so crazy! Läser Frågor och svar om skydd av immateriella rättigheter. Inkluderar frågan och svaret i sin helhet, men det jag reagerar på – förutom att hela idén är helt sjuk – är rödmarkerat.

Har inte EG-domstolen slagit fast att Sverige inte behöver införa denna bestämmelse?

Sverige har redan dömts i EG-domstolen på grund av att vi inte har genomfört direktivet. Det råder alltså inte någon tvekan om att Sverige var skyldigt att genomföra direktivet, inklusive bestämmelserna om informationsföreläggande.

När det gäller den närmare utformningen av bestämmelserna om informationsföreläggande har EG-domstolen däremot klargjort att medlemsstaterna har visst handlingsutrymme. Det fanns därför inte någon absolut skyldighet, men inte heller något hinder mot, att utforma reglerna så att det skapades en möjlighet för rättighetshavare att få veta vilken abonnent som hade ett viss IP-adress när den använts för ett intrång på Internet. EG-domstolen har dock samtidigt påmint om att medlemsstaterna är skyldiga att se till att upphovsrätten har ett effektivt skydd också på Internet.

Om Sverige inte infört denna möjlighet att identifiera abonnenter så skulle vi alltså varit tvungna att vidta andra åtgärder för att förbättra skyddet för upphovsrätten på Internet. Det alternativ som har diskuterats är att stänga av abonnenten i fråga från Internet. Regeringen anser att en sådan reglering vore alltför långtgående. Istället har bestämmelserna om informationsföreläggande utformats så att domstol, på samma sätt som i många andra länder, kan ålägga en Internetleverantör att ge rättighetshavaren information om vem som hade en viss IP-adress när den använts för ett intrång på Internet.

Jag är ingen jurist, men jag tror inte att regeringen har vare sig teknisk eller laglig möjlighet att stänga av en person från nätet. Jag hoppas att de inte har det. Det vore så otroligt sjukt. Man kan i en del fall tillåta att regeringen begränsar sätten vi använder nätet på för att se till att lagen efterlevs, men Internet är inte en förlängning av Sverige, och det är inte regeringens domän.

Det är över huvud taget osmakligt att föreslå ett straff i den stilen, eftersom det ligger så nära både censur av nätet och begränsning av yttrandefriheten.

När vi är på ämnet – vem får skriva en motion? Kan tänka mig att någon redan gjort det här, men skulle gärna skriva en som föreslår att brottsoffer får begära ut uppgifter om polisens misstänkta. De behöver ju inte få någon egentlig makt utöver det, bara möjligheten att skrämma upp förövaren lite grann. Speciellt med tanke på att polisen ändå gör så lite åt brott som drabbar individer känns det rimligt att låta de drabbade ta över en del av uppgiften.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s